۸/۲۵/۱۳۸۳

هميشه فكر مي‌كردم جايي و مقاله‌اي در مورد سبك‌هاي ادبي روي نت خالي است . خيلي گشتم و هيچ‌جا نديدم تا خودم دست به كار شدم و شروع كردم . ادعايي نكرده باشم .آن‌چه هست گزينه‌هايي از همه دست و از همه‌ي كتاب‌هاييست كه در زمان‌هاي مختلف خواند‌ه‌ام و بيشتر از مكتب‌هاي ادبي نوشته‌ي رضا سيد حسيني لينك وبلاگش را زير همين صفحه مي‌گذارم و اگر نخواستيد ويا باز نشد .سمت چپ صفحه روي كلاسيسيسم كليك كنيد و اگر خواستيد و يا كم كاستي‌ي داشت كمكم كنيد واگر خودتان هم چيزي در اين موارد داشتيد برايم ارسال فرماييد تا به نام خودتان در همين صفحه منتشرش كنم . پايدار باشيد
balzak.blogspot.com
ارسال یک نظر