۳/۱۲/۱۳۹۲



رمانم پس از 12 سال سرگردانی در اداره ارشاد و تحمل هزار ناز و ادای ناشرها بالاخره در خارج از ایران و سایت آمازون منتشر شد. از همه‌ی دوستان خارج از کشور التماس دعا دارم. ممنون
ارسال یک نظر