۱۰/۰۱/۱۳۹۰

عجب درديست درد پير بودن!


كاش يادها نبودند و پيري با چنين سرعت سرسام‌آوري همه‌ي شادماني‌ها را در درون خود حل نمي‌كرد.
لطفا روي عكس كليك كنيد

ارسال یک نظر