۹/۰۴/۱۳۹۱


فرق بزرگيست ميان كسى كه تنها مانده و كسى كه تنهايى را انتخاب كرده است!
گابریل گارسیا مارکز
ارسال یک نظر