۱۰/۱۹/۱۳۹۰

یک بار دیگر می خواهم آنجا روم- شعری از ماشا کاله کوبرگردان، فرشته وزیری نسب

یک بار دیگر می خواهم آنجا روم
به "آم کلاینن رینگ " (*)
آنجا که دست در دست مادر
گام به گام می رفتم
گلها بر کناره رود می روییدند
آبی رنگ
وقتی اولین بوسه
اولین شعر را گرفتم

یکباردیگر میخواهم آنجا روم
به "آم آلتن تور" (*)
آنجا که دندان شیری ام را و قلبم را
از دست دادم
آنان که عاشقشان بودم
گذشته اند، رفته اند
اما ترانه وداعی که برایم خواندند
هنوز در گوشم زنگ می زند

یکبار دیگر می خواهم آنجا روم
به"آم نوین گرابن" (*)
آن اولین میعادگاه مان
دختران!
خنده های زود بر لب مرده تان
و صدای پسران مرده اعلام شده
همیشه قلبم را به درد می آورد

یکبار دیگر می خواهم آن سرزمینی را ببینم
که مرا به دنیا های بیگانه
تبعید کرد
از کوچه های مشهور بگذرم
و از ویرانه های جوانی ام بر خیزم
ناخوانده، ناشناس، پنهان

(*) نام خیابان ها و محله های مختلف در آلمان

ماشا کاله کو که از مادر یهودی و پدری روس در اتریش به دنیا آمده بود در کودکی به فرانکفورت مهاجرت کرد . داشتن پدری روس و یهودی بودن، خانواده او را از مقبولیت اجتماعی در آلمان محروم کرده بود و آنها را به تغییر مدام محل سکونتشان وا می داشت. این شعر به این جابه جایی های مدام از جمله مهاجرت اجباری به ایالات متحده در جریان جنگ جهانی دوم اشاره دارد.

ارسال یک نظر