۱۱/۲۲/۱۳۸۹

فعلا كه اين وبلاگ هم فيلتر شد

وبلاگ قصه‌ي كرمان فيلتر شد. يا سرور كرمان شخصا آن را فيلتر نموده است و يا ... نمي‌دانم. چيزي ننوشته و نداشتم كه آن را فيلتر نمايند. هر چه بود هر چه هست خودم نمي‌توانم آن را باز كنم. كاش كسي بود تا خبرم نمايد ... اگر اينطور شده باشد. از همه‌ي كساني كه به اين‌جا سر مي‌زدند خداحافظي مي‌نمايم كه فقط منتظر بهانه‌اي بودم تا پس از اين همه سال از گيرش بگريزم. يا حق
ارسال یک نظر