۲/۰۹/۱۳۸۹

دومين مجموعه‌ي داستان كوتاه كرمان با نام( خواب قاليچه چپ مي‌زند ) منتشر شد

بالاخره دومين مجموعه‌داستان نويسندگان كرمان با نام "خواب قاليچه چپ مي‌زند" توسط انتشارات سخن‌گستر از زير چاپ در آمد و روز 23 ارديبهشت در نمايشگاه كتاب تهران رونمايي خواهد شد. اميدوارم نشر ثالث هم كتاب اول را در بياورد
ارسال یک نظر